سلام
آیا پسورد دیتابیسی که قبلاً با ورود پسورد مربوطه(دستی یا از طریق کد) باز شده ( اجرا شده ) قابل تشخیص است ؟