روش صحیح نصب پمپ آب بیصدا خانگی

پمپ آب نیز مانند هر وسیله دیگری دارای یک طول عمر معینی می باشد ، برای جلوگیری از هزینه های اضافی تعمیرات پمپ آبرسانی توسط سرویس کار و تعمیرکار پمپ آبرسانی ، تا جایی که می توانید از پمپ هایی استفاده کنید که طول عمر مفید بالایی داشته باشند.

ولی نصب پمپ آب می تواند تاثیرات منفی نیز با خود به همراه داشته باشد که در ادامه به معرفی و بررسی برخی از آن ها می پردازیم ، با تکنوفن همراه باشید...
تاثیرات نامطلوب نصب مستقیم پمپ های آب رسانی بر روی شبکه لوله کشی ساختمان
یک:مکش مستقیم از شبکه که قبل از هرچیز باعث اختلال در توضیح آب و درنتیجه اعتراضات همسایگان خواهد شد
دو:خراب شدن کنتور آب به علت مکش پمپ که منجر به غیر واقعی شدن مقدار آب اندازه گیری شده و افزایش هزینه آب بها خواهد شد( که درضمن در این موارد هزینه تعویض و اصلاح کنتور خراب به عهده مشترک میباشد.)
سه:ایجاد مکش در شبکه توضیح و هدایت رسوبات احتمالی موجود در آب شهری به شبکه لوله کشی داخلی مصرف کننده.
چهار:افزایش احتمال شکستگی و بروز حادثه بر روی شبکه توضیح آب شهری
الکتروپمپ های آب خانگی دو دسته می باشند:

الکتروپمپ های افزایش فشار آب
الکتروموتور پمپ 3000 دور
الکتروپمپ های آب در گردش ( سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم )
الکتروموتور پمپ 1500 دور، برای برگرداندن آب گرم در یک مدار بسته مثل شوفاژخانه ها
هرچه دور الکتروموتور بیشتر، میزان فشار و صدای تولیدی بیشتر می باشد.