سلام دوستان:
من زمانی که می خوام اطلاعات جدید رو وارد کنم با زدن دکمه ی ثبت با خطای زیر مواجه می شم.
There is no ViewData item of type 'IEnumerable<SelectListItem>' that has the key 'GroupId'.

ممنون می شم اگه منو راهنمایی کنید.