سلام
میشه کد این برنامه رو به زبان C بهم بگید؟
رنامه‌ای بنویسید که به ازای دریافت جملات Nام و N+1ام از دنباله فیبوناچی(با فرضA0​=A1​=1 ) و ارسال این دو به تابعی با امضای void ShowFibNth(long int n, long int n+1)
]جملات سری فیبوناچی را از جمله Nام تا صفرم را به صورت معکوس چاپ کند