سلام.
میتونیم در WORD Application کاری کنیم که وقتی باز میشود کلیه تصاویر (حالا چه در Header ویا footer و یا body) را حذف کنه؟