سلام


میخوام تمام جداول و StoredProceure های یک بانک را در یک EntityModel وارد کنم. در واقع DataBase First میخوام کار کنم. بانک اطلاعاتی من در SQL Server هستش و حدود 9 Schema دارم. تمام 230 جدول وارد میشن ولی 868 پروسیجر دارم که فقط 500 تا وارد میشن. چرا این اتفاق رخ میده؟ به دلیل تعداد بالای پروسیجر ها برام سخته بگردم ببینم کدوم وارد نشده. البته وارد نشده ها تعدادشون هم کم نیست. علت چیه؟

البته خیلی دارم سعی میکنم که برای هر Schema یک Model در همان پروژه ایجاد کنم تا تمام داده ها در یک کلاس نباشند ولی نتونستم.

تشکر