دوستان من با کارت خوان مایفر کار میکنم و بصورت زیر شماره سریال کارت را میگیرم (با استفاده از Comport (
ComPort1.Connected:=True;
ComPort1.ReadStr(Str,Count);
Label1.Caption:=str;
اما وقتی کارتخوان به دستگاه متصل نباشه برنامه ارور میده که نمیتونه پورت را پیدا کنده، حالا سوالم اینه با چه کدی و چجوری تشخیص بدم که آیا کارت خوان به دستگاه متصل هست یا نه تا کاربر را با یک پیغام اگاه سازم که مثلا کارتخوان متصل نیست و ابتدا کارت خوان را چک کن