سلام دوستان میشه سورس این برنامه رو آموزش بدین با تشکر
- برنامه اي بنویسید که با استفاده از وقفه ها یک عدد از کاربر گرفته شده و مشخص کند که آیا آن عددزوج است یا فرد . براي فرد بودن در مانیتور کلمه FARD چاپ شود و در غیر این صورت ZOJ چاپ شود .