ابتدا باید متن را وارد Text Code کنید. به عنوان مثال از کد visual studio code استفاده می کنم.


HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای صفحات وب است.
با HTML می توانید وب سایت خود را ایجاد کنید.
یادگیری HTML آسان است - شما از آن لذت خواهید برد!اعلام <!DOCTYPE html> این سند را HTML5 تعریف می کند
عنصر <html> ریشه یک صفحه HTML است
عنصر <head> حاوی اطلاعات متا در مورد سند است
عنصر <title> عنوانی را برای سند مشخص می کند
عنصر<body> حاوی محتوای صفحه قابل مشاهده است
عنصر <h1> عنوان بزرگ را تعریف می کند
عنصر <p> پاراگراف را تعریف می کند
Tag ها همیشه شروع <p> و انتها </p>دارنددر html مثل <p></p>

مرحله 1: Notepad یا TextEdit را باز کنید


مرحله 2: نوشتن HTML


ضمیمه 151741


مرحله 3: صفحه HTML را ذخیره کنید

مرحله 4: پرونده را در مرورگر وب باز کنید


ضمیمه 151742


میتونید فیلم این را در لینک زیر مشاهده کنید:
https://aparat.com/v/LVpCFتا قسمت بعد

تشکر