سلام دوستان

یک سایت رو در وب بروزر سی شارپ اضافه کردم وقتی میخوام کلیک کنم وب بروزر اینگار خاصیت کلیک رو نداره فقط صفحه لاگین اون سایت این شکلی هست بقیه جاها ( فراموشی رمز و .... کار میکنه
   foreach (HtmlElement element in cap)          {
if (element.GetAttribute("id") == "ORecoveryCaptcha_CaptchaImage")
{
pictureBox1.Load(element.GetAttribute("src"));
}
}
foreach (HtmlElement element in but)
{
if (element.GetAttribute("id") == "submit_btn")
element.InvokeMember("Click");


}


Untitled.png
دکمه ورود هیچ عکس عملی در وب بروزر نشان نمی دهد ! لطفا راهنمایی بفرماید