به نام خدا

آموزش php

ساخت Dtabase, Table
برای کار بایست دو فایل ایجاد کنیم ... یکی برای Database و دومی برای Table

پس برای هر کدام پسوند php مینویسیم.

database.php


Capture9.PNG


Capture11.PNG
table.php


Capture14.PNG


Capture12.PNG

بعد نوشتن کد میتوانیم با load کردن صفحه نتایج کار رو ببینیم در phpmyadmin

Capture13.PNG

لینک این ویدیو اینجاست:
https://aparat.com/v/EbZgL