سلام
دنبال نمونه کد VB.NET برای اتصال به بانک ملی میگیردم.
خود بانک C#‎ و MVC در اختیارم قرار داده که طبیعتا به درد من نمیخوره. توی نتم هم سرچ زیادی زدم هرچی هست نمونه های قدیمی و منسوخ شدس.
اگر کسی نمونه کدی جدید داره لطف کنه.
ممنون میشم.