میخوام داده های یه ستون رو تبدیل کنم به ul و li

ممنون میشم راهنمایی کنید.
   <ul>              @{
string[] ps = @item.TitleList.Split(',');


for (byte i = 0; i < ps.Length; i++)
{
<li>@ps[i]</li>
}
}
</ul>