با سلام
این ارور در زمانی برگردونده میشه که اطلاعاتی خارج از محدوده برای یک دیتاتایپ ارسال بشه ولی من عینا همین تاریخ رو در بخش های دیگر برنامه دارم استفاده می کنم و داخل بانک ثبت می کنم و بانک هیچ مشکلی با اون نداره و صحیح ثبت می کنه ولی در این قسمت در زمان ثبت اطلاعات تاریخ به صورت 01/01/0001 ذخیره میشه و در زمان Edit این ارور ور میده SqlException: The conversion of a datetime2 data type to a datetime data type resulted in an out-of-