ظاهرا تکلیف NewDevCo سابق (CodeGear جدید) در بورلند مشخص شد. از این به بعد تمامی محیط های توسعه نرم افزار بورلند تحت نام شرکت جدیدالتاسیس CodeGear به بازار ارائه میشند. این شرکت به عنوان یکی از شرکت های اقماری بورلند محسوب میشه و سرمایه اش از بورلند تامین میشه، اما اداره شرکت بصورت مستقل از بورلند صورت میگیره و شرکت وابسته به استراتژی ها و رویکردهای بورلند نیست. در حال حاضر Ben Smith به عنوان مدیر این شرکت تعیین شده.

برای اطلاعات بیشتر می تونید به لینک های زیر مراجعه کنید:
Letter to our customers, partners, and fans from Ben Smith, CEO CodeGear
Borland Forming CodeGear to Focus Exclusively on Developer Productivity

یا وبلاگ های زیر:
پست مربوطه در وبلاگ Nick Hodges
Who controls CodeGear؟
CodeGear - focused on developers ("Code") and the languages, tools, components, libraries, and stacks ("Gear") you need
CodeGear := TCompany.Create