ریدایرکت ۳۰۱ یا به اصطلاح فارسی، انتقال صفحه با کد ۳۰۱ به موتور جستجو کمک می کند بتواند آدرس جدید یک صفحه را یافته و ادرس قدیمی را حذف نماید. به بیان ساده تر، هر گاه آدرس سایتتان تغیر کرده باشد یا مقاله ای ایجاد کرده اید و پس از مدتی متوجه شده اید که نمونه ای از این مقاله را قبلاً در سایت قرار داده اید و حال قصد حذف مقاله تکراری را دارید در این صورت نیز برای فرار از ارور ۴۰۴ و تبعات بعدی آن، از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده می کند.

مقایسه ی ریدایرکت ۳۰۱ با تگ کنونیکال