سلام.
اپلیکیشن آموزشی دارم، محصول دیجیتال میفروشم درگاه پرداختم زرین پال هست..آیا بازار اپلیکیشن رو قبول میکنه.