سلام
یک پروژه دارم که باید یک صفحه فقط در یک بازه زمانی مشخص قابل دسترسی باشه و در غیر اینصورت بجای اون صفحه صفحه دیگه ای باز بشه مثلا
از 30/07/2020 ساعت 10:20 صبح تا 05/08/2020 ساعت 10 صبح
مشکل اینه که ساعت ، ساعت سرور نیست ، ساعت محلیه . ینی ساعت حال حاضر اون کشور.
توضیح این که کابرا فقط مال یک کشور هستن
چه راهنمایی میتونید بمن بکنید؟ ممنونم