درب ضد سرقت شيشه خور تلفيقي از درب چوبي و شيشه كه در وسط درب قرار مي گيرد مي باشد. آتاك درب توليد كننده چنين درب هاي ض سرقت در ايران مي باشد. درب هاي آتاك درب با شيشه هاي سكوريت، بسيار لوكس بوده و ضد ديلم مي باشد. كه بيشتر در درب لابي استفاده مي شود. جنس اين درب ها گردوي آمريكايي يوده، رويه 12 ميل تركيه با 10 سال گارانتي، يراق كاله تركيه با 5 سال گارانتي و داخل شبكه فولادي با ورق سراسري مي باشد. بيشتر مشتريان و خريداران درب ضد سرقت شيشه خور آن را به خاطر زيبايي خواصي كه دارد مي خرند. در صورتي كه از شيشه براي زيبا سازي بدنه استفاده شود يكپارچگي درب ضد سرقت به هم خورده در نتيجه امنيت درب به خطر مي افتد اين به اين معناست كه در صورتي كه بخواهيم از شيشه اي در درب ضد سرقت استفاده كنيم به صورتي كه مانند درب هاي معمولي سمت ديگر درب از شيشه قابل ديدن باشد امنيت درب ضد سرقت شيشه خور به شدت كاهش يافته و امكان آن كه به صفر برسد نيز وجود دارد. در بدنه اين درب ها از شيشه استفاده نميشود و درب بصورت يكپارچه ساخته ميشود و تنها براي زيباسازي درب از شيشه در درب استفاده ميشود.