یکی از ویژگی های کلید درب ضد سرقت کامپیوتری بودن آن است که موجب می شود امکان ساخت از روی آن وجود نداشته باشد. اگر هم امکان کپی و ساخت کلیدهای درب ضد سرقت وجود داشته باشد این مساله مستلزم وقت زیادی است و موجب کاهش قابل توجه امکان سرقت می شود زیرا سارقین نمی توانند زمان زیادی را برای باز کردن درب منتظر بمانند. همین مساله موجب محبوبیت و کارایی بالای درب های ضد سرقت شده است در حالی که کلید درب های سنتی و قدیمی به راحتی قابل ساخت می باشند و در زمان کوتاهی توسط سارقین ساخته می شود. به همین دلیل درب های قدیمی امنیتی بسیار کم در مقایسه با درب های ضد سرقت امروزی دارند. آتاک درب نمایندگی درب ضد سرقت دارای بهترین کیفیت یراق ابزار کاله ترکیه می باشد. که بالاترین ایمنی را بین یراق ابزار های دیگر دارد.