پك هاي اورجينال وارداتي كه توسط شركت آتاك درب به فروش مي رسد بسيار مقاوم و ضد ديلم مي باشند در واقع درب ضد سرقت ترك اصل كه جز محصولات مي باشد داراي استانداردهاي بين المللي مي باشند و بصورت يكروزه بدون تخريب با گارانتي تحويل مشتري مي گردددر واقع اين نوع از درب ضد سرقت نسبت به ساير مدل هاي موجود در بازار بسيار تفاوت هاي بارزي دارند.

استانداردهاي اصلي درب ضد سرقت با توجه به عضويت كشور تركيه در اتحاديه اروپا كاملا مطابق با آخرين استانداردهاي اروپا مي باشد اين نوع درب ها كه توسط آتاك درب ارائه مي گردد كاملا تست هاي فني مورد نياز خود را سپري كرده اند و قبل از اضافه شدن به سبد محصولات شركت مي بايست تست هاي مورد نظر از لحاظ فني و كيفيت را گذارنده باشند

لذا دقت كنيد كه هيچ نوع درب ايمني بي كيفيتي در سبد محصولات آتاك درب جاي ندارد.