من یک مشکل با نصب ویژال استادیو 2015 دارم که این ارور در تصویر رو می ده در هنگام نصب.مربوطه به آپدیت شماره سه.نمی دونم واقعا چی کار کنم.خیلی مهمه هر چه زودتر یک ویژوال باید راه اندازی کنم.
aaawww3.JPG