استفاده از درب هاي ضد سرقت يا درب لابي ضد سرقت يک مزيت بزرگ براي افزايش امنيت کل ساختمان به حساب مي آيد. درب هاي ضد سرقت در سه نوع مختلف چيني ، ترک و ايراني عرضه مي شوند که تفاوت بسياري با يکديگر دارند. در حال حاضر بيشترين درب هاي موجود در بازار ايران از کشورهاي ترکيه و چين وارد ايران شده است که در سالهاي اخير با وارد نمودن قطعات درب هاي ضد سرقت در ايران ، شرکتهاي ايراني نيز موفق به ساخت اين گونه درب ها با کيفيت قابل مشاهده اي شده اند. در ميان اين انواع، درب ضد سرقت ترک هم ازنظر کيفيت و هم از نظر قيمت در مقام بالاتري نسبت به سايرين قرار دارد. البته درب ضد سرقت ايراني نيز از نظر ظاهر و کيفيت تا حد زيادي مشابه نمونه ترکيه اي آن است. بايد با توجه به محل نصب درب نوع و کيفيت درب را انتخاب کرد. تفاوت ديگر در ظاهر اين گونه درب ها ميباشد که چهارچوب درب هاي ضد سرقت ترک اختلاف سطح بيشتري بين سطح بيروني چهار چوب و لنگه درب نسبت به نوع چيني خود دارند و همچنين لولا هاي درب ضد سرقت ترک از قابل مشاهده بوده که در درب هاي ضد سرقت چيني لولا ها به صورت مخفي ميباشد و ديده نميشود در ضمن لولا ها در درب هاي ضد سرقت چيني و ترک با يکديگر متفاوت ميباشد. از جمله تفاوت هاي ديگر موجود در بين درب هاي ترک و درب هاي چيني مي توان به کم وزن بودن درب هاي چيني، تخت بودن چهارچوب درب چيني، روکش تمام چوب يا MDF درب ترک و نيز لولاي آشکار درب هاي ترک نام برد. قيمت درب هاي ضد سرقت ايراني نسبت به درب ضد سرقت ترک پايين تر است. و نوع چيني درب ضد سرقت ارزانترين آنها است. البته اين به معني بي کيفيت بودن درب ضد سرقت چيني نيست. درب ضد سرقت آتاک نمايندگي درب ضد سرقت ترک اصل را دارد. در واقع، به عنوان اولين شرکت در ايران قابليت توليد مدرن ترين درب هاي ضد سرقت و ضد ديلم ترک را دارد. اين مجموعه به تدريج توجه بسياري از کاربران درب هاي ضد سرقت در کشورهاي ديگر را نيز به خود جلب نمود و با توجه به افزايش درخواست ها اين مجموعه احداث واحد صادرات درب هاي ضد سرقت، داخلي و لابي را نيز در دستور کار خود قرار داد.