ضمن عرض سلام ووقت بخیر خدمت اساتید بزرگوار
سوال بنده در خصوص طراحی یک جدول ماتریکس هست
بنده از دوتا کمبوباکس استفاده کرده ام و مقادیر درون باکس‌ها قرار داده ام و یک تک‌باکس هم در آخر فرم قرارداده ام که نتیجه در رون آن به نمایش در آید
من از کد زیر استفاده کرده ام
کد HTML:
IF(AND(field2== 20, field2== 8), 1.8, '')


طبق این دستور اگر در فیلد 1 مقدار برابر با 20 و در فیلد 2 مقدار برابر با 8 باشد خروجی برابر با 1.8 را در تکس باکس آخر نمایش میدهد.
سوال بنده اینجاست اگر بخواهم الباقی مقادیر را هم اضافه کنم چکاری باید انجام بدهم؟