باسلام
اگر امکان دارد لطف کنید مبدل فارسی سایه را به ویندوز برای من ارسال کنید . اگر هزینه ایی دارد بفرمایید تا پرداخت کنم . باسپاس فراوان

آدرس ایمیل : soleimani_new @yahoo.com