سلام من وقتی برنامه intellij باز میکنم و میخوام پروژه ای با maven بسازم هیچی لود نمیکنه مانند عکس

Screen Shot 2020-09-14 at 5.43.51 PM.jpg