سلام دوستان
من میخوام خروجی یک الگوریتم دیگه رو بدم به ورودی الگوریتم k-mean دوستی هست کمک کنه ؟مبتدی هستم اما میخوام یاد بگیرم