فروش فرش سجاده ای توسط شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش های سجاده ای تشریفاتی
رنگ: سبز
ابعاد: 60*1.25
مکان: مسجد فاطمیه (س)-خوزستان

تاریخ نصب فرش مسجد: 97/12/29
فروش فرش مسجد در رنگ ها و تراکم های متنوع با شرایط ویژه برای مسجد و مدرسه همراه می باشد.
نصب فرش های سجاده ای مسجد توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.