من میخوام با پایتون یه ایمیل فارسی بفرستم ولی این خطا رو داره:
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters
چی باید اضافه کنم؟
ممنون