سلام به همگی عزیزان میشه راهنمایی کنین برای آنپک کردن این پکر