نمایش نتایج 1 تا 7 از 7

نام تاپیک: خطای خروج از Style

 1. #1

  خطای خروج از Style

  با سلام
  به تمامی استادید محترم
  من برای دکمه خروج یک استایل بصورت زیر نوشتم
  <Style x:Key="CloseButton" TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
  <Canvas MaxHeight="50" MaxWidth="50">
  <Canvas.Triggers>
  <EventTrigger RoutedEvent="Canvas.MouseEnter">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard>
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="1" Storyboard.TargetName="border" Storyboard.TargetProperty="Opacity"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  <EventTrigger RoutedEvent="Canvas.MouseLeave">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard>
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="0.5" Storyboard.TargetName="border" Storyboard.TargetProperty="Opcity"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  <EventTrigger RoutedEvent="Canvas.MouseLeftButtonDown">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard>
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="0.5" Storyboard.TargetName="border" Storyboard.TargetProperty="Opacity"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  </Canvas.Triggers>
  <Rectangle x:Name="border" Width="50" Height="50" Stroke="Black" StrokeThickness="2" RadiusX="10" RadiusY="10" Opacity="0.5">
  <Rectangle.Fill>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="White" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="Red" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>
  <Line X1="10" Y1="10" X2="40" Y2="40" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  <Line X1="40" Y1="10" X2="10" Y2="40" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  </Canvas>
  </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style>
  ولی در زمان خروج از اون خطای زیر رخ میده
  System.InvalidOperationException: 'Cannot resolve all property references in the property path 'Opcity'. Verify that applicable objects support the properties.'

  نمیدونم مشکل چیه
  همچنین برای خروج از فرم و ورود به فرم مادر باید چه دستوری رو اجرا کنم ممنون

 2. #2

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  نقل قول نوشته شده توسط MMRavari مشاهده تاپیک
  با سلام
  به تمامی استادید محترم
  من برای دکمه خروج یک استایل بصورت زیر نوشتمولی در زمان خروج از اون خطای زیر رخ میده


  نمیدونم مشکل چیه
  همچنین برای خروج از فرم و ورود به فرم مادر باید چه دستوری رو اجرا کنم ممنون
  شما چرا وقتی دارید برای rectangle انیمیشن مینویسید رفتید داخل canvas نوشتید؟
  در ثانی شما بهتره داخل استایل انیمیشن رو بنویسید و بصورت مستقیم از تریگر استفاده نکنید
  وقتی داخل خود rectangle کد مینویسید دیگه نیازی به targetname نیستش
      <Style x:Key="CloseButton" TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
  <Canvas MaxHeight="50" MaxWidth="50">
  <Rectangle x:Name="border" Width="50" Height="50" Stroke="Black" StrokeThickness="2" RadiusX="10" RadiusY="10" Opacity="0.5">
  <Rectangle.Fill>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="White" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="Red" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>


  <Rectangle.Style>
  <Style TargetType="Rectangle">
  <Style.Triggers>
  <EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="1" />
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>


  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeave">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="0.5"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>


  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeftButtonDown">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.05" To="0.5"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  </Style.Triggers>
  </Style>
  </Rectangle.Style>
  </Rectangle>
  <Line X1="10" Y1="10" X2="40" Y2="40" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  <Line X1="40" Y1="10" X2="10" Y2="40" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  </Canvas>
  </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style> 3. #3

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  شما چرا وقتی دارید برای rectangle انیمیشن مینویسید رفتید داخل canvas نوشتید؟
  در ثانی شما بهتره داخل استایل انیمیشن رو بنویسید و بصورت مستقیم از تریگر استفاده نکنید
  وقتی داخل خود rectangle کد مینویسید دیگه نیازی به targetname نیستش
  ممنون از توجهتون
  من دارم یاد میگیرم و دلایل سوالات شما رو نمیدونم
  ولی ممنون از راهنمائی تون

 4. #4

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  با سلام مجدد
  در مورد مواردی که فرمودید پاسخی رو که دارم به صورت زیره
  Rectangel و Line ها رو داخل Canvas نوشتم برای اینکه بتونم Event رو برای همشون ست کنم
  بصورت زیر
  <Style x:Key="CloseButton" TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
  <Canvas MaxHeight="25" MaxWidth="25" Opacity="0.5">
  <Rectangle x:Name="border" Width="25" Height="25" Stroke="Black" StrokeThickness="1" RadiusX="10" RadiusY="10">
  <Rectangle.Fill>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="White" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="Red" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Line X1="7" Y1="7" X2="18" Y2="18" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round" Opacity="0.5">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  <Line X1="18" Y1="7" X2="7" Y2="18" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>

  <Canvas.Style>
  <Style TargetType="Canvas">
  <Style.Triggers>
  <EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="1"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>

  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeave">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="0.5"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>

  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeftButtonDown">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="0.7"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  </Style.Triggers>
  </Style>
  </Canvas.Style>
  </Canvas>
  </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style>

  2 . تو مواردی که دیده بودم معمولا انیمیشن رو خارج از استایل می نویسن ولی دلیلش رو نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید.
  3 . من چون میخواستم وقت ورود به کلید ساخته شده اون اتفاق روی بده اومدم بهش نام دادم
  ولی طبق گفته شما اومدم در قسمت جدید اون رو حذف کردم
  از لطفتون بسیار سپاسگذارم
  تنها میخواستم بدونم برای نوشتن دستورات مثل خروج از فرم جاری و ورود به فرم قبل چطوری باید اون رو معرفی کنم
  اگر آموزشی در این خصوص دارید ممنون میشم برای تهیه ارائه بدین
  سپاس فراوان

 5. #5

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  نقل قول نوشته شده توسط MMRavari مشاهده تاپیک
  با سلام مجدد
  در مورد مواردی که فرمودید پاسخی رو که دارم به صورت زیره
  Rectangel و Line ها رو داخل Canvas نوشتم برای اینکه بتونم Event رو برای همشون ست کنم
  بصورت زیر
  <Style x:Key="CloseButton" TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
  <Canvas MaxHeight="25" MaxWidth="25" Opacity="0.5">
  <Rectangle x:Name="border" Width="25" Height="25" Stroke="Black" StrokeThickness="1" RadiusX="10" RadiusY="10">
  <Rectangle.Fill>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="White" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="Red" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Line X1="7" Y1="7" X2="18" Y2="18" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round" Opacity="0.5">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>
  <Line X1="18" Y1="7" X2="7" Y2="18" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" StrokeStartLineCap="Round">
  <Line.Stroke>
  <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
  <GradientStop Color="Red" Offset="0"/>
  <GradientStop Color="White" Offset="1"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Line.Stroke>
  </Line>

  <Canvas.Style>
  <Style TargetType="Canvas">
  <Style.Triggers>
  <EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="1"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>

  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeave">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="0.5"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>

  <EventTrigger RoutedEvent="MouseLeftButtonDown">
  <BeginStoryboard>
  <Storyboard Storyboard.TargetProperty="Opacity">
  <DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" To="0.7"/>
  </Storyboard>
  </BeginStoryboard>
  </EventTrigger>
  </Style.Triggers>
  </Style>
  </Canvas.Style>
  </Canvas>
  </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style>

  2 . تو مواردی که دیده بودم معمولا انیمیشن رو خارج از استایل می نویسن ولی دلیلش رو نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید.
  3 . من چون میخواستم وقت ورود به کلید ساخته شده اون اتفاق روی بده اومدم بهش نام دادم
  ولی طبق گفته شما اومدم در قسمت جدید اون رو حذف کردم
  از لطفتون بسیار سپاسگذارم
  تنها میخواستم بدونم برای نوشتن دستورات مثل خروج از فرم جاری و ورود به فرم قبل چطوری باید اون رو معرفی کنم
  اگر آموزشی در این خصوص دارید ممنون میشم برای تهیه ارائه بدین
  سپاس فراوان
  خب برای اینکه ایونت رو برای همشون ست کنید بهتره تو تریگر خود باتن بنویسید، بهتر اینه که داخل استایل بنویسید. البته فرق چندانی هم نداره. احتمالا مشکل از اونجا بوده که تارگت نیم رو نمیتونسته پیدا کنه!
  سوال اخرتون رو متوجه نشدم میخاید چیکار کنید؟ میخاید داخل window1 یه window2 ایجاد کنید و قبلی رو ببندید؟ و دوباره از window2 برگردید به window1؟
  جدیدترین و کاملترین اموزش که خودم تهیه کردم
  https://www.daneshjooyar.com/%d8%a2%...d%d9%88%d8%b1/

 6. #6

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  با سلام
  مرسی از پاسختون
  کلیدی رو که ساختم برای خروج از فرم هست یعنی با کلیک اون فرم من باید بسته بشه
  اما فرم من فرم Main نیست و میخوام با بسته شدن اون فرم اصلی فعال بشه
  میدونم برای اینکار باید کلاسی ایجاد کنم اما دستوراتش رو نمیدونم
  در مورد آنوزشتون ممنون حتمأ تهیه میکنم
  مرسی

 7. #7

  نقل قول: خطای خزوج از Style

  نقل قول نوشته شده توسط MMRavari مشاهده تاپیک
  با سلام
  مرسی از پاسختون
  کلیدی رو که ساختم برای خروج از فرم هست یعنی با کلیک اون فرم من باید بسته بشه
  اما فرم من فرم Main نیست و میخوام با بسته شدن اون فرم اصلی فعال بشه
  میدونم برای اینکار باید کلاسی ایجاد کنم اما دستوراتش رو نمیدونم
  در مورد آنوزشتون ممنون حتمأ تهیه میکنم
  مرسی
  برای بستن میتونید این پرسش پاسخ رو بخونید و کدهاش رو تست کنید
  شما نیاز به استفاده از command دارید
  https://stackoverflow.com/questions/...nd-to-a-button


تاپیک های مشابه

 1. مشکل در تگ DIV و Style (فوری)
  نوشته شده توسط neo1989021 در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 3
  آخرین پست: جمعه 02 اردیبهشت 1390, 12:52 عصر
 2. کمک در ساخت Style برای فرم
  نوشته شده توسط homan1374 در بخش WPF
  پاسخ: 0
  آخرین پست: یک شنبه 16 اسفند 1388, 19:27 عصر
 3. style داخلی و خارجی
  نوشته شده توسط prince-of-persia در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 1
  آخرین پست: یک شنبه 14 مرداد 1386, 20:45 عصر
 4. اشکال در اعمال Style ها
  نوشته شده توسط azam2005 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 3
  آخرین پست: پنج شنبه 02 شهریور 1385, 12:07 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •