سلام ، وقت همگی بخیر !

آیا برای محافظت از مواردی مثل کانکشن استرینگ در فایل appsettings.json نیازی به encrypt داریم یا اساساً همچین
چیزی نیاز نیست ؟!