سلام دوستان
ایا روشی هست که بشه از یک کانال تلگرام پیام ها رو دریافت کنم وبعد نمایش بدم.
تاکید درام روی دریافت پیام نه ارسال پیام.
ممنون