ما میخوایم اون جایی از صفحه ی نمایش که چشم کاربر داره بهش نگاه میکنه رو بفهمیم. یعنی میخوام چشم مثل ماوس عمل کنه هر جا چشم حرکت کرد پوینتر ماوس هم به همونجا جابجا بشه. این برنامه را به زبان سی شارپ و پردازش تصویر و کتاب خانه ی opencvsharp چطوری میشود نوشت