سلام
برای طراحی گزارش های Dashboards در نرم افزار Stimulsoft خوندن داده ها مستقیم از پایگاه داده هستش.
برای اینکه بتونیم از Business Object ها داده ها رو بخونیم و در گزارش های Dashboards در نرم افزار Stimulsoft استفاده کنیم. هر کاری کردم نتونستم.
دوستان پیشنهادی، آموزشی، لینکی یا ... ندارن که بتونه کمک کننده باشه

ممنون