با سلام
یک پکیج جهت loading در صفحه نمایش بدهد و meesage مختلف با تم خوب نمایش بدهد.