Industrial Production Group20
همه چیز درباره میلگرد بستر
همه ما شاید کم و بیش از روند تکاملی بشر در طول تاریخ برای ساخت خانه اطلاعاتی داشته باشیم. میلگرد بستر تکنیکی برای مقاوم سازی هر چه بیشتر ساختمان هاست تا کمترین آسیب را در برابر اتفاقاتی مثل زلزله داشته باشد. آیا تا به حال دقت کرده اید


بیشترین آسیبی که در اثر یک زلزله به خانه ها وارد می شود، به کدام قسمت ها مربوط است؟!
قیمت میلگرد بستر
بله درست حدس زدید! سقف و دیوارها بیشترین خسارات وارد شده به منازل مسکونی و سایر ساختمان های شهر و روستاهای آسیب دیده هستند. حالا باید چه راه حلی برایش در نظر گرفت؟ آیا روش هایی وجود دارد که در عین مقاوم سازی، روشی کاملاً مهندسی


شده و مطمئنی باشد؟!


ورق سیاه
ورق سیاه دردو نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد st ??و در نوع صنعتی آن استاندارد st ??، A??? – GR C، A???-GR C، A??? –GR ?? ,??را


فروش دارد


ورق گالوانیزه
ورق آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این ورق آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند.
ماهیت آهن گالوانیزه : در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد بکار می‌رود.
پایه سینی کابل
روش گالوانیزاسیون : در گالوانیزاسیون ، فلز با قابلیت خورندگی و زنگ زدگی را در مذاب یک فلز فاقد این ماهیت ها فرو می‌برند و بیرون می‌آورند تا سطح آن از یک لایه فلز غیر قابل خورندگی و زنگ زدگی پوشیده شود.


مثلا ورقه های نازک آهنی را در مذاب فلز روی فرو می‌برند و بیرون می‌آورند تا سطح آنها از فلز روی پوشیده شود و آهن سفید یا آهن گالوانیزه تهیه شود .این محصول درساخت تاسیسات الکتریک از جمله سینی کابل کاربرد دارد.