من دیتا رو به طریق ado فراخوانی یا ذخیره میکنم
بعضی فرم ها نیاز به لود همزمان چندین تیبل آداپتور داره
مثلا
'Me.user_TableAdapter.Fill(Me.SETTING_DataSet.user )
'Me.setting_TableAdapter.Fill(Me.SETTING_DataSet.s etting)

و باری آپدیت و ذخیره از این کد ها استفاده میکنم
'Me.use_BindingSource.endedit()
'Me.user_TableAdapter.update(Me.SETTING_DataSet.us er)

'Me.setting_BindingSource.endedit()
'Me.setting_TableAdapter.update(Me.SETTING_DataSet .setting)


چون وقتی اطلاعات بالا میره سرعت کند تر میشه
چطور میتونم کار لود رو به نخ ها بسپارم
و یا کار ذخیره
که هر نخ روی یک تیبل آداپتور کار کنه ؟؟