یکی از سوالات مهم درباره جراحی بینی این است که کدام مدل برای جراحی بهتر است و نتیجه بهتری را نمایان می کند. مدل های مختلفی برای جراحی بینی وجود دارد که هر کس بسته به میل و علاقه خودش و شرایط بینی خود می تواند یکی را انتخاب کند. مدل هایی مانند فانتزی، نیمه فانتزی و طبیعی وجود دارد که با مشورت جراح می توانید یک مدل را انتخاب کنید و نمی توان گفت چه مدلی بهترین است. اما می شود گفت برای بینی های گوشتی مدل طبیعی نتیجه بهتری می دهد و برای بینی های استخوانی مدل فانتزی می تواند نتیجه خوبی داشته باشد.