قبل از اينكه تصميم بگيريد چه نوع چوبي بهترين انتخاب براي درب ضد سرقت مهم است.
چوب سخت با دوام تر از چوب نرم است اما موضوع هميشه اين نيست. اين اصطلاحات به اصالت و ساختار درختي كه چوب از آن تهيه شده است بر مي گردد.
چوب سخت از درختاني تهيه مي شود كه دانه هاي آن پوسته ي خارجي دارند و يا گل مي دهند مانند درختان سيب يا بلوط. ساير درختان شامل توس، ماهون، افرا، بلوط و گردو مي باشد. چوب سخت همچنين منافذي دارد كه باعث ايجاد رگه هايي در چوب مي شود و آن را متراكم تر و مقاوم در مقابل آتش مي كند. بيشتر چوب هاي سخت قرمز تيره، قهوه اي جذاب و يا سفيد رنگ هستند و براي ساخت پروژه هاي ديرپاتر مثل كفپوش يا ايوان استفاده مي شوند.
چوب نرم از درختاني تهيه مي شوند كه دانه هاي آن پوسته ي خارجي ندارند و با باد جابجا مي شوند و برگ هاي سوزني خود را سرتاسر سال حفظ مي كنند.سرو، كاج و صنوبر از اين نوع درختان مي باشند. چوب هاي نرم، زرد يا قرمز رنگ مي باشند. چوب هاي نرم معمولا ارزان تر هستند و به عنوان الوار، درخت كريسمس و براي توليد كاغذ مناسب مي باشد.
بطور معمول چوب هاي سخت براي ساخت درب مناسب تر مي باشد و كاربرد بيشتري در اين حوزه دارد.