سلام. کدی رو میخوام بنویسم که عدد رو دریافت کنه و اگر به صورت توانی از یک عدد دیگر میشه نوشت اون عدد دیگر و توان و بنویسه و اگر نه یک پیغام به کاربر بده.
مثلا اگر عدد ورودی 8 است بنویسه
8=3^2
خیلی فوریه. میشه یکی کمکم کنه