سلام. کدی رو میخوام بکه
تابعی به نام max داشته باشه که عدد صحیح n رو بگیره و بزرگترین عامل اول اون رو بگردونه و تابع دیگری به صورت بازگستی به اسم all که عدد صحیح n را بگیرد و با استفاده از تابع max همه عامل های اول n رو چاپ کنه و تعداد دفعات هر عامل هم مشخص کنه.
خیلی فوریه میشه یکی کمک کنه