سلام چطور میشه اطلاعات گوشی متصل به سیستم رو دریافت کرد؟ منطورم از اطلاعات فقط نام گوشی هست!!!