با سلام
قوانین سایت رو خوندم ولی سوالی دارم:
من می خواهم به صفحه ای از سایت ارجاع دهم که سوال یکی از کاربران و پاسخ کاربر دیگری بوده است.
عنوان رو ذکر می کنم و سپس لینک صفحه را
سوالی که دارم این است که نام کسی را باید قرار دهم که سوال را پرسیده است یا نام کسی که پاسخ را داده است؟