با سلام.
من در صفحه ای که دارم یک جدول با telerik:RadGrid دارم که واسه ستون ها فیلتر قرار دادم.
برای نمونه یکی از ستون ها کد زیر هست:
کد HTML:
<telerik:GridBoundColumn FilterControlAltText="Filter column1 column" HeaderText="نام خانوادگي و نام" UniqueName="column1" DataField="FLName" AutoPostBackOnFilter="true">
حالا مشکلم اینجاست که وقتی که فیلتر رو روی ستونی انجام می دم باید حتما دو بار Enter کنم یا دو بار کلید گزارش رو بزنم تا فیلتر عمل کنه. چجوری باید درستش کنم که هر بار فیلتری انجام می دم برای همون بار اول نتیجه رو نمایش بده؟
البته یک ScriptManager هم در فرم قرار دادم:
کد HTML:
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePartialRendering="true"></asp:ScriptManager>
اگر آموزشی در خصوص telerik:RadGrid برای ASP.Net هم وجود داره که مثلا شرایط رو چجوری فارسی کنیم، چجوری گروه بندی بر اساس ستون انجام شود و بقیه موارد این کامپوننت در حوزه ASP.Net ممنون میشم قرار بدید تا استفاده کنم.