سلام
لطفا چند کتابخانه پایتون برای بک اند ( سمت سرور ) معرفی کنید