به نام خدا
با سلام خدمت اساتید بزرگوار
من از فست ریپورت برای گزارش گیری در دلفی استفاده میکنم. می خواهم رکوردهایی را چاپ کنم که هر کدام دارای یک متن هستند ولی طول این متن ها در رکوردهای مختلف متفاوت است.
چگونه میتوانم آنرا به نحوی تنظیم کنم که به عنوان‌مثال در یک صفحه که چند متن بدنبال هم قرار میگیرد و هر یک دارای طول متفاوتی است بطور خودکار اندازها تنظیم شوند.
متشکرم