سلام وقت بخیر
برای فعال سازی designer و viewer نسخه js ئه استیمولسافت- stimulsoft چه باید کرد؟ با چه نسخه ای کار بشه بهتره
فعلن نسخه 2021 را تست کردم فعال نمیشه