چطور میشه یه تابعی از لیست توابع موجود در کلاس تعریف کرد در صورتیکه همون توابع در لیست در یه کلاس دیگه تعریف شده باشه؟