درود دوستان
ایپی سیستم رو چطوری دریافت کنم؟ لطفا کدش رو بنیوسید
منظورم این آی پی هستالان با کد زیر میتونم آیپی بگیرم ولی وقتی نت گوشی به سیستم وصل میکنم ایپی گوشی نشون میده و این اشتباه هست من میخوام ایپی کارت شبکه که دورش خط کشیدم رو همیشه نوشن بده توی لیبل

این کد من هست ولی درست نیست
            string ip = Dns.GetHostName();
lblMyIp.Text = Dns.GetHostByName(ip).AddressList[0].ToString();


لطفا کد درست رو بنوسید برام
سپاس